YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 50 trang 59 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 50 tr 59 sách GK Toán 9 Tập 2

Miếng kim loại thứ nhất nặng 880 g, miếng kim loại thứ hai nặng 858 g. Thể tích của miếng thứ nhất nhỏ hơn thể tích của miếng thứ hai là 10 cm3, nhưng khối lượng riêng của miếng thứ nhất lớn hơn khối lượng riêng của miếng thứ hai là 1 g/cm3 . Tìm khối lượng riêng của mỗi miếng kim loại.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 50

Với dạng toán lập phương trình, chúng ta sẽ xem dữ kiện bài toán, đặt điều kiện thích hợp, giải nghiệm rồi so sánh điều kiện đề bài và kết luận. Bài 50 được giải như sau:

Gọi khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất là: \(\small x (g/cm^3)\)

Khối lượng riêng của miếng kim loại thứ hai là: \(\small x - 1 (g/cm^3 )\)

Thể tích của miếng kim loại thứ nhất là: \(\frac{880}{x}(cm^3)\)

Thể tích của miếng kim loại thứ hai là: \(\frac{858}{x-1}(cm^3)\)

Theo đầu bài ta có phương trình: \(\frac{858}{x-1}-\frac{880}{x}=10\)

Giải phương trình:

\(\Leftrightarrow 5x^2+6x-440=0\)

\(\Leftrightarrow x=8,8\) (thỏa điều kiện) hoặc \(\Leftrightarrow x=-10\) (không thỏa điều kiện)

Trả lời: Khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất là: \(8,8 g/cm^3\)

Khối lượng riêng của miếng kim loại thứ hai là: \(7,8 g/cm^3\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50 trang 59 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON