YOMEDIA
NONE

Bài tập 45 trang 59 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 45 tr 59 sách GK Toán 9 Tập 2

Tích của hai số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 109. Tìm hai số đó.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45

Với dạng toán lập phương trình, chúng ta sẽ xem dữ kiện bài toán, đặt điều kiện thích hợp, giải nghiệm rồi so sánh điều kiện đề bài và kết luận. Bài 45 được giải như sau:

Gọi hai số tự nhiên cần tìm lần lượt là \(\small x;x+1(x\epsilon \mathbb{N})\)

Tích hai số tự nhiên này là \(\small x(x+1)\)

Tổng hai số tự nhiên này là \(\small x+x+1\)

Theo đề, ta có phương trình:

\(\small x(x+1)-2x-1=109\)

\(\small \Leftrightarrow x^2-x-110=0\)

\(\small \Leftrightarrow x=11\) (thỏa điều kiện) hoặc \(\small x=-10\) (không thỏa điều kiện)

Vậy hai số cần tìm là \(\small 11\) và \(\small 12\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 59 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON