YOMEDIA

Bài tập 42 trang 58 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 42 tr 58 sách GK Toán 9 Tập 2

Bác Thời vay 2 000 000 đồng của ngân hàng để làm kinh tế gia đình trong thời hạn một năm. Lẽ ra cuối năm bác phải trả cả vốn lẫn lãi, Song bác đã được ngân hàng cho kéo dài thời hạn thêm một năm nữa, số lãi của năm đầu được gộp vào với vốn để tính lãi năm sau và lãi sất vẫn như cũ. Hết hai năm bác phải trả tất cả là 2 420 000 đồng. Hỏi lãi suất cho vay là bao nhiêu phần trăm trong một năm?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42

Với dạng toán lập phương trình, chúng ta sẽ xem dữ kiện bài toán, đặt điều kiện thích hợp, giải nghiệm rồi so sánh điều kiện đề bài và kết luận. Bài 42 được giải như sau:

Gọi lãi suất cho vay là \(\small x (\%), x > 0\)

Tiền lãi sau một năm là:

\(\small 2000000.\frac{x}{100}=20000x(vnd)\)

Sau 1 năm cả vốn lẫn lãi sẽ là:

\(\small 2000000 + 20000x (vnd)\)

Tiền lãi riêng năm thứ hai (sau khi đã cộng lãi năm đầu) là:

\(\small (2 000 000 + 20000x).\frac{x}{100}\)

\(\small \Leftrightarrow 20000x+200x^2\)

Số tiền sau hai năm bác Thời phải trả là:

\(\small 2 000 000 + 40000x + 200x^2\)

Ta có phương trình:

\(\small 2 000 000 + 40000x + 200x^2=2420000\)

\(\small \Leftrightarrow x^2+ 200x-2100=0\)

\(\small \Leftrightarrow x=10\) (thỏa điều kiện) hoặc \(\small x=-210\) (không thỏa điều kiện)

Vậy lãi suất là \(\small 10\%\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 58 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoàng Thị Hương Giang

  Để chuẩn bị vào năm học mới học sinh lớp 9A và 9B ủng hộ thư viện 738 quyển sách gồm hai loại sách giáo khoa và sách tham khảo . Trong đó mỗi học sinh lớp 9A ủng hộ 6 quyện sách giáo khoa , 3 quyển sách tham khảo ,mỗi học sinh lớp 9B ủng hộ 5 quyển sách giáo khoa , 4 quyển sách tham khảo . Biết số sách giáo khoa ủng hộ nhiều hơn số sách tham khảo là 166 quyển . Tính số học sinh lớp 9A và 9B? 

  ( đáp án 9A: 44 học sinh / 9B : 40 học sinh )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng Thị Hương Giang

  Hai vòi nước cùng chảy vào một bể sau 1h20p thì đầy , nếu mở vòi thứ nhất trong 10p , vòi thứ hai trong 12p thì đầy 2/15 bể . Hỏi nếu hai vòi chảy một mình thì bao lâu đầy bể ? 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA