YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 42 trang 58 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 42 tr 58 sách GK Toán 9 Tập 2

Bác Thời vay 2 000 000 đồng của ngân hàng để làm kinh tế gia đình trong thời hạn một năm. Lẽ ra cuối năm bác phải trả cả vốn lẫn lãi, Song bác đã được ngân hàng cho kéo dài thời hạn thêm một năm nữa, số lãi của năm đầu được gộp vào với vốn để tính lãi năm sau và lãi sất vẫn như cũ. Hết hai năm bác phải trả tất cả là 2 420 000 đồng. Hỏi lãi suất cho vay là bao nhiêu phần trăm trong một năm?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42

Với dạng toán lập phương trình, chúng ta sẽ xem dữ kiện bài toán, đặt điều kiện thích hợp, giải nghiệm rồi so sánh điều kiện đề bài và kết luận. Bài 42 được giải như sau:

Gọi lãi suất cho vay là \(\small x (\%), x > 0\)

Tiền lãi sau một năm là:

\(\small 2000000.\frac{x}{100}=20000x(vnd)\)

Sau 1 năm cả vốn lẫn lãi sẽ là:

\(\small 2000000 + 20000x (vnd)\)

Tiền lãi riêng năm thứ hai (sau khi đã cộng lãi năm đầu) là:

\(\small (2 000 000 + 20000x).\frac{x}{100}\)

\(\small \Leftrightarrow 20000x+200x^2\)

Số tiền sau hai năm bác Thời phải trả là:

\(\small 2 000 000 + 40000x + 200x^2\)

Ta có phương trình:

\(\small 2 000 000 + 40000x + 200x^2=2420000\)

\(\small \Leftrightarrow x^2+ 200x-2100=0\)

\(\small \Leftrightarrow x=10\) (thỏa điều kiện) hoặc \(\small x=-210\) (không thỏa điều kiện)

Vậy lãi suất là \(\small 10\%\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 58 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON