YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 44 trang 58 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 44 tr 58 sách GK Toán 9 Tập 2

Đố em vừa tìm được một số mà một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị rồi nhân với một nửa của nó bằng một đơn vị.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44

Với dạng toán lập phương trình, chúng ta sẽ xem dữ kiện bài toán, đặt điều kiện thích hợp, giải nghiệm rồi so sánh điều kiện đề bài và kết luận. Bài 44 được giải như sau:

Gọi số phải tìm là \(\small x(x\epsilon \mathbb{R})\)

Theo đề, một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị là: \(\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\)

Theo đầu bài ta có phương trình: \((\frac{x}{2}-\frac{1}{2})\frac{x}{2}=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow x^2-x-2=0\)

\(\small \Leftrightarrow x=-1\) hoặc \(\small x=2\)

Vậy các số cần tìm là -1 hoặc 2

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 58 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON