YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 43 trang 58 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 43 tr 58 sách GK Toán 9 Tập 2

Một xuồng du lịch đi từ thành phố Cà Mau đến Đất Mũi theo một đường sông dài 120 km. Trên đường đi, xuồng có nghỉ lại 1 giờ ở thị trấn Năm Căn. Khi về, xuồng đi theo đường dài hơn đường lúc đi 5km và vời vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi là 5 km/h. Tính vận tốc của xuồng lúc đi, biết rằng thời gian về bằng thời gian đi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 43

Với dạng toán lập phương trình, chúng ta sẽ xem dữ kiện bài toán, đặt điều kiện thích hợp, giải nghiệm rồi so sánh điều kiện đề bài và kết luận. Bài 43 được giải như sau:

Gọi vận tốc của xuồng lúc đi là\(x (km/h), x > 0\), thì vận tốc lúc về là \(\small x - 5 (km/h)\)

Vì khi đi có nghỉ 1 giờ nên thời gian khi đi hết tất cả là: \(\frac{120}{x}+1(h)\)

Đường về dài: \(120 + 5 = 125 (km)\)

Thời gian về là: \(\frac{125}{x-5}(h)\)

Ta có phương trình: \(\frac{120}{x}+1=\frac{125}{x-5}\)

\(\Leftrightarrow 120(x-5)+x(x-5)=125x\)

\(\Leftrightarrow x^2-10x-600=0\)

\(\Leftrightarrow x=30\) (thỏa điều kiện) hoặc \(x=-20\) (không thỏa điều kiện)

Vậy vận tốc của xuồng là \(30km/h\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 58 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON