YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 41 trang 58 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 41 tr 58 sách GK Toán 9 Tập 2

Trong lúc học nhóm bạn Hùng yêu cầu bạn Minh và bạn Lan mỗi người chọn một số sao cho hai số này hơn kém nhau là 5 và tích của chúng phải bằng 150. Vậy hai bạn Minh và Lan phải chọn những số nào?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41

Với dạng toán lập phương trình, chúng ta sẽ xem dữ kiện bài toán, đặt điều kiện thích hợp, giải nghiệm rồi so sánh điều kiện đề bài và kết luận. Bài 41 được giải như sau:

Gọi số mà một bạn đã chọn là \(x\) và số bạn kia chọn là \(\small x+5\)

Tích của hai số là \(\small x(x+5)\)

Theo đề bài ta có phương trình:

\(\small x(x+5)=150\)

\(\small \Leftrightarrow x^2+5x-150=0\)

\(\small \Leftrightarrow x=10\) hoặc \(\small x=-15\)

Vậy:

Nếu bạn Minh chọn số 10 thì bạn Lan chọn số 15 hoặc ngược lại

Nếu bạn Minh chọn số -15 thì bạn Minh chọn số -10 hoặc ngược lại.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 58 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON