YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 51 trang 24 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 51 tr 24 sách GK Toán 8 Tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) \({x^3} - 2{x^2} + x;\)                 

b) \(2{x^2} + 4x + 2 - 2{y^2};\)

c)\(2xy - {x^2} - {y^2} + 16;\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\begin{array}{l} {x^3}-2{x^2} + x{\rm{ }}\\ = x({x^2}-2x + 1)\\ = x{\left( {x-1} \right)^2} \end{array}\)

Câu b:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} 2{x^2} + 4x + 2 - 2{y^2}\\ = 2\left[ {\left( {{x^2}\; + {\rm{ }}2x{\rm{ }} + {\rm{ }}1} \right)-{y^2}} \right] \end{array}\\ { = 2\left[ {{{\left( {x + 1} \right)}^2}-{y^2}} \right]}\\ { = 2\left( {x + 1-y} \right)\left( {x + 1 + y} \right)} \end{array}\)

Câu c:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} 2xy-{x^2}-{y^2} + 16{\rm{ }}\\ = 16-\left( {{x^2}-2xy + {y^2}} \right){\rm{ }}\\ = {4^2}-{\left( {x-y} \right)^2} \end{array}\\ { = \left( {4-x + y} \right)\left( {4 + x-y} \right)} \end{array}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51 trang 24 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON