YOMEDIA

Minh Hiềnn's Profile

Minh Hiềnn

Minh Hiềnn

03/03/2016

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 1
Điểm 19
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (9)

 • Minh Hiềnn đã đặt câu hỏi: Phân tích đa thức thành nhân tử Cách đây 1 năm

  x^4(y-z)+y^4(z-x)+z^4(x-y)

 • Minh Hiềnn đã đặt câu hỏi: làm câu a,b với ạ Cách đây 1 năm

  Dòng điện chạy qua : quạt điện, bóng đèn dây tóc, Máy bơm, bóng đèn ống làm các dụng cụ đó hoạt động. Dòng điện đã gây ra những tác dụng gì với mỗi dụng cụ nói trên ? Tác dụng nào là có lợi , tác dụng nào là không có lợi ?

 • Minh Hiềnn đã đặt câu hỏi: làm câu a,b với ạ Cách đây 1 năm

  Dòng điện chạy qua : quạt điện, bóng đèn dây tóc, Máy bơm, bóng đèn ống làm các dụng cụ đó hoạt động. Dòng điện đã gây ra những tác dụng gì với mỗi dụng cụ nói trên ? Tác dụng nào là có lợi , tác dụng nào là không có lợi ?

 • Minh Hiềnn đã đặt câu hỏi: làm câu a,b với ạ Cách đây 1 năm

  Dòng điện chạy qua : quạt điện, bóng đèn dây tóc, Máy bơm, bóng đèn ống làm các dụng cụ đó hoạt động. Dòng điện đã gây ra những tác dụng gì với mỗi dụng cụ nói trên ? Tác dụng nào là có lợi , tác dụng nào là không có lợi ?

 • Minh Hiềnn đã đặt câu hỏi: làm câu a,b với ạ Cách đây 1 năm

  Dòng điện chạy qua : quạt điện, bóng đèn dây tóc, Máy bơm, bóng đèn ống làm các dụng cụ đó hoạt động. Dòng điện đã gây ra những tác dụng gì với mỗi dụng cụ nói trên ? Tác dụng nào là có lợi , tác dụng nào là không có lợi ?

 • Minh Hiềnn đã đặt câu hỏi: làm câu a,b với ạ Cách đây 1 năm

  Dòng điện chạy qua : quạt điện, bóng đèn dây tóc, Máy bơm, bóng đèn ống làm các dụng cụ đó hoạt động. Dòng điện đã gây ra những tác dụng gì với mỗi dụng cụ nói trên ? Tác dụng nào là có lợi , tác dụng nào là không có lợi ?

 • Minh Hiềnn đã trả lời trong câu hỏi: làm câu a,b với ạ Cách đây 1 năm

  giúp với ạ

 • Minh Hiềnn đã đặt câu hỏi: làm câu a,b với ạ Cách đây 1 năm

  Dòng điện chạy qua : quạt điện, bóng đèn dây tóc, Máy bơm, bóng đèn ống làm các dụng cụ đó hoạt động. Dòng điện đã gây ra những tác dụng gì với mỗi dụng cụ nói trên ? Tác dụng nào là có lợi , tác dụng nào là không có lợi ?

 • Minh Hiềnn đã đặt câu hỏi: Làm câu b với ạ Cách đây 1 năm

  Câu 4: (5điểm) Cho AABC vuông tại A (AB < AC), phân giác BD (D thuộc AC ). Qua
  D kẻ dường thẳng vuông góc với BC tại E.
  a) Chứng minh AD < DC.
  b) Gọi M là điểm trên cạnh AC saö cho C = 45" :Kẻ MN vuông góc BC tại N.
  MBC
  Chứng minh AN là tia phân giác BAC,

Điểm thưởng gần đây (7)

 • Minh Hiềnn: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 11 tháng
 • Minh Hiềnn: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
 • Minh Hiềnn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +2 (+2đ) Cách đây 1 năm
 • Minh Hiềnn: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
 • Minh Hiềnn: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
 • Minh Hiềnn: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
 • Minh Hiềnn: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF