RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 65 trang 29 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 65 tr 29 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau ?

a)    23 và 32

b)    24 và 42

c)    25 và 52

d)    210 và 100.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

\(2^3 < 3^2\) vì \(2^3 = 8\), \(3^2 = 9\);                      

Câu b:

\(2^4 = 4^2\) vì \(2^4 = 16\)\(4^2 = 16\);

Câu c:

 \(2^5 > 5^2\) vì \(2^5 = 32\), \(5^2 = 25\);                   

Câu d:

 \(2^{10} > 100\)\(2^{10} = 1024\).

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 65 trang 29 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)