YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 65 trang 29 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 65 tr 29 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau ?

a)    23 và 32

b)    24 và 42

c)    25 và 52

d)    210 và 100.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(2^3 < 3^2\) vì \(2^3 = 8\), \(3^2 = 9\);                      

Câu b:

\(2^4 = 4^2\) vì \(2^4 = 16\)\(4^2 = 16\);

Câu c:

 \(2^5 > 5^2\) vì \(2^5 = 32\), \(5^2 = 25\);                   

Câu d:

 \(2^{10} > 100\)\(2^{10} = 1024\).

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 65 trang 29 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF