ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 95 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 95 tr 16 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Cách tính nhanh bình phương của một số có tận cùng bằng 5: muốn bình phương một số tận cùng bằng 5, ta lấy số chục nhân với số chục cộng 1, rồi viết thêm 25 vào sau tích nhân được.

\(\overline {a{5^2}}  = \overline {A25} \) với A = a.(a + 1)

Áp dụng quy tắc trên tính nhanh: 153; 252; 452; 652.

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

152: 1.(1 + 1) = 1.2 = 2. Vậy 15= 225

252: 2.(2 + 1) = 2.3 = 6. Vậy 25=625

452: 4.(4+1) = 4.5 = 20. Vậy 45= 2025

652 : 6.(6 + 1) = 6.7 = 42. Vậy 6522 = 4225

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 95 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1