ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 86 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 86 tr 16 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng luỹ thừa

a) 7.7.7.7

b) 3.5.15.15

c) 2.2.5.5.2

d) 1000.10.10

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 7.7.7.7 = 74

b) 3.5.15.15 = 15.15.15 = 153

c) 2.2.5.5.2 = 23.52

d) 1000.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 86 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1