ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 87 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 87 tr 16 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tính giá trị các luỹ thừa sau:

a) 25      b) 34      c) 43      d) 54

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 25= 2.2.2.2.2 = 32

b) 34 = 3.3.3.3 = 81

c) 43 = 4.4.4 = 64

d) 54= 5.5.5.5 = 625

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 87 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1