ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 92 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 92 tr 16sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Viết gọn bằng cách dùng luỹ thừa

a) a.a.a.b.b

b) m.m.m.m + p.p

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) a.a.a.b.b = a3.b2

b) m.m.m.m + p.p = m4 + p2

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 92 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1