ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 91 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 91 tr 16 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Số nào lớn hơn trong hai số sau:

a) 26 và 82.

b) 53 và 35.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 26 = 2.2.2.2.2.2 = 64; 82 = 8.8 = 64.

Vậy 26 = 82

b) 53 = 5.5.5 = 125; 35 = 3.3.3.3.3 = 243.

Vậy 53 < 35

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 91 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1