ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 90 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 90 tr 16 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Viết mỗi số sau dưới dạng luỹ thừa của 10: 10 000; 1 000 000 000

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

10 000 = 104; 1 000 000 000 = 109

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 90 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1