ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 89 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 89 tr 16 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Trong các số sau, số nào là luỹ thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn: 1; 8; 10; 16; 40; 125.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Các cố là luỹ thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1.

8 = 23; 16 = 42; 125 = 53.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 89 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1