RANDOM
VIDEO

Bài tập 64 trang 29 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 64 tr 29 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a)  23 . 22 . 24;                              b) 102 . 103 . 105;

c)  x . x5;                                        d) a3 . a2 . a

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc: am . a= am + n và quy ước a1 = a.

Câu a:

\(2^3 . 2^2 . 2^4 = 2^{3 + 2 + 4} = 2^9\);

Câu b:

\(10^2 . 10^3 . 10^5 = 10^{2 + 3 + 5} = 10^{10}\)

Câu c:

\( x . x^5 = x^{1 + 5}= x^6\)

Câu d:

 \(a^3 . a^2 . a^5 = a^{3 + 2 + 5} = a^{10}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 64 trang 29 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)