ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 94 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 94 tr 16 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Dùng luỹ thừa để viết các số sau:

a) Khối lượng Trái đất bằng 600...00 tấn (21 chữ số 0)

b) Khối lượng khí quyển Trái đất bằng 500...00 tấn ( 15 chữ số 0)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 600...00 = 6.100..00 = 6.1021 tấn

b) 500...00 = 5.100..00 = 5.1015 tấn

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 94 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1