ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7.2 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 7.2 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1

Nhà văn Anh Sếch - xpia (1564 - 1616) đã viết a2 cuốn sách, trong đó a là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số. Tính số sách mà ông đã viết

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số là 99

Số sách mà ông đã viết là:

992 = 9801

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.2 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1