ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 105 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 105 tr 18 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số tự nhiên x biết:

a) 70 – 5.(x – 3) = 45

b) 10 + 2x = 45 : 43

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 70 – 5.(x – 3) = 45 

5.(x -3) = 70 -45

5.(x – 3) = 25

x – 3 = 25 : 5

x – 3 = 5

x = 8

b) 10 + 2x = 45 : 43 

10 + 2x = 45 - 3

10 + 2x = 42

10 + 2x = 16

2x = 16 - 10

2x = 6

x = 3

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 105 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1