ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 110 trang 19 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 111 tr 19 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không?

a) 102+112+122 và 132+142

b) (30 + 25)2 và 3025

c) 37.(3 + 7) và 33+73

d) 48.(4 + 8) và 43+83

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có: 102+112+122 = 100 + 121 + 144 = 365

  132+142 = 169 + 196 = 365

Vậy 102+112+122 = 132+142

b) Ta có: (30 + 25)2 = 552 = 3025

   Vậy : (30 + 25)2 = 3025

c) Ta có: 37.(3 + 7) = 37.10 = 370 và 33+73 = 27 + 343 = 370

   Vậy 37.(3 + 7) = 33+73

d) Ta có: 48.(4 + 8) = 48. 12 = 576 và 43+83 = 64 + 512 = 576

   Vậy 48.(4 + 8) = 43+83

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 110 trang 19 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1