ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 104 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 104 tr 18 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Thực hiện các phép tính:

a) 3.52 - 16 : 22

b) 23.17 - 23.14

c) 15.141 + 59.15

d) 17.85 + 15.17 – 120

e) 20 – [30 – (5 – 1)2]

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 3.52-16 : 22 = 3.25 – 16 : 4 = 75 – 4 = 71

b) 23.17 - 23.14 = 8.17 – 8.14 = 8.(17 – 14) =8.3 = 24

c) 15.141 + 59.15 = 15.200 = 3000

d) 17.85 + 15.17 – 120 = 17.(85 + 15) – 120 = 17.100 – 120 = 1700 – 120 = 1580

e) 20 – [30 – (5 – 1)2] = 20 – (30 – 42) = 20 – (30 – 16) = 20 – 14 = 6

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 104 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1