ADMICRO
UREKA

Bài tập 74 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 74 tr 32 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 541 + (218 - x) = 735;                                       b) 5(x + 35) = 515;

c) 96 - 3(x + 1) = 42;                                            d) 12x - 33 = 32 . 33.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 74

Câu a:

\(541 + (218 - x) = 735\)

Suy ra \(218 - x = 735 - 541\) hay \(218 - x = 194\).

Do đó \(x = 218 - 194\). Vậy \(x = 24\).                       

Câu b:

\(5(x + 35) = 515\) suy ra \(x + 35 = 515 : 5 = 103\).

Do đó \(x = 103 - 35 =68\).

Câu c:

Từ \(96 - 3(x + 1) = 42\) suy ra \(3(x + 1) = 96 - 42 = 54\). Do đó \(x + 1 = 54 : 3 = 18\). Vậy \(x = 18 - 1\) hay \(x = 17\).                                  

Câu d:

Từ \(12x - 33 = 3^2 . 3^3\) hay \(12x - 33 = 243\) suy ra \(12x = 243 + 33\) hay \(12x = 276\). Vậy \(x = 23\).

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 74 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF