YOMEDIA

Bài tập 74 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 74 tr 32 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 541 + (218 - x) = 735;                                       b) 5(x + 35) = 515;

c) 96 - 3(x + 1) = 42;                                            d) 12x - 33 = 32 . 33.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 74

 
 

Câu a:

\(541 + (218 - x) = 735\)

Suy ra \(218 - x = 735 - 541\) hay \(218 - x = 194\).

Do đó \(x = 218 - 194\). Vậy \(x = 24\).                       

Câu b:

\(5(x + 35) = 515\) suy ra \(x + 35 = 515 : 5 = 103\).

Do đó \(x = 103 - 35 =68\).

Câu c:

Từ \(96 - 3(x + 1) = 42\) suy ra \(3(x + 1) = 96 - 42 = 54\). Do đó \(x + 1 = 54 : 3 = 18\). Vậy \(x = 18 - 1\) hay \(x = 17\).                                  

Câu d:

Từ \(12x - 33 = 3^2 . 3^3\) hay \(12x - 33 = 243\) suy ra \(12x = 243 + 33\) hay \(12x = 276\). Vậy \(x = 23\).

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 74 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Sam sung

  B1:Tổng sau có chia hết cho 8 ko?

  215+424

  B2: tìm chữ số x:

  18+27+1x9 có chia hết cho 9 ko?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Van Tho

  Tim x

  b) [ ( 4x+ 28 ) .3 +55 ] : 5 = 35

  c) (12x - 4^3 ) . 8^3 = 4.8^4

  d) 720 : [ 41 - (2x -5 )] = 2^3 . 5

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Cho biểu thức : 252 - 84 : 21 + 7

  a) Tính giá trị biểu thức đó

  b) Nếu dùng thêm dấu ngoặc thì có thể được những giá trị nào khác

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Bài tập làm thêm:

  Bài 1: Thực hiện phép tính

  a) 5^0.79+24:2^3-15

  b) 27.34+34.73

  c) 4^3.46+54.4^3-120

  d) 2+3+4+...+69+70

  Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết

  a) 5^x=25

  b) 3^x+2=81

  c) ( x+1 )^3=27

  d) 6:( 2x-1)+45=49^0.47

  Bài 3: Tính

  a) 27.75+25.27-100

  b) 4^7:4^5-35:5+27:3^2

  c) 2^10:2^7+4003^0.29-135:45

  d) 12:{390:[500-(125+35.7)]}

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Tính: 16 - 5 - 16 . 24 - 5

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Ban Mai

  Tính nhanh :

  a, 13 . 23 + 22 - 3 . 17 + 28

  b, -48 + 48 . (-78) + 48 . (-21)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • na na

  tim x

  (3 . x - 48) . 6 = 33 . 33 + 22 + 32 - 122

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • hi hi

  tính

  33.53- 20 . {300-[546-23.(78:76+70)]}

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • bach hao

  tính nhanh

  4+6+8+10+...+2018

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Tran Chau

  Tính giá trị của biểu thức :

  A=3+(-12)-[7+(-16)]

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lê Nhi

  Bài 1 : So sánh các lũy thừa sau :

  a) 8\(^{20}\) và 7\(^{20}\)

  b) 4\(^{20}\) và 16\(^{10}\)

  c) 27\(^7\) và 81\(^5\)

  d) 5\(^{54}\) và 3\(^{81}\)

  e) 5\(^{21}\) và 4 . 5\(^{20}\)

  f) 2\(^{20}\) và 7 . 2\(^{17}\)\

  Bài 2 : Thực hiện phép tính :

  a) 16 : { 400 : [ 200 - ( 37 + 46 . 3 ) ] }

  Làm nhanh hộ mình nha !!!!1

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Duy Quang

  80 - [130 -(12 - 4 )^2

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Kim Ngan
  Bài 9.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 20)

  Dùng năm chữ số 5, dấu các phép tính và dấu ngoặc (nếu cần), hãy viết một biểu thức có giá trị bằng 6 ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Thu Hang
  Bài 9.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 20)

  Tìm số tự nhiên \(x\), biết :

  a) \(4x^2+15=47\)

  b) \(4.2^x-3=125\)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh
  Bài 9.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 20)

  Giá trị của biểu thức \(5.2^3\) bằng :

  (A) 1000                    (B) 30                      (C) 40                        (D) 115

  Hãy chọn phương án đúng ?

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Anh Trần
  Bài 113 (Sách bài tập - tập 1 - trang 19)

  Ta đã biết : Trong hệ ghi số thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng trên liền trước. Mỗi chữ số trong hệ thập phân nhận một trong mười giá trị : \(0,1,2,....,9\)

  Số \(\overline{abcd}\) trong hệ thập phân có giá trị bằng :

          \(a.10^3+b.10^2+c.10+d\)

  Có một hệ ghi số mà cứ hai đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng trên liền trước, đó là hệ nhị phân. Mỗi chữ số trong hệ nhị phân nhận một trong hai giá trị 0 và 1. Một số trong hệ nhị phân, chẳng hạn \(\overline{abcd}\) được kí hiệu là \(\overline{abcd_{\left(2\right)}}\)

  Số  \(\overline{abcd_{\left(2\right)}}\) trong hệ thập phân có giá trị bằng :

                            \(a.2^3+b.2^2+c.2+d\)

  Ví dụ : \(\overline{1101}_{\left(2\right)}=1.2^3+1.2^2+0.2+1=8+4+0+1=13\)

  a) Đổi sang hệ thập phân các số sau : \(\overline{100}2_{\left(2\right)};\overline{111}_{\left(2\right)};\overline{1010}_{\left(2\right)};\overline{1011}_{\left(2\right)}\)

  b) Đổi sang hệ nhị phân các số sau : \(5;6;9;12\)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Truc Ly
  Bài 112 (Sách bài tập - tập 1 - trang 19)

  Để tính tổng các số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức :

             Tổng = (Số đầu + Số cuối). (Số số hạng) : 2

  Ví dụ : \(12+15+18+...+90=\left(12+90\right).27:2=1377\)

  Hãy tính tổng : \(8+12+16+20+...+100\)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu
  Bài 111 (Sách bài tập - tập 1 - trang 19)

  Để đếm số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức :

  Số hạng = (Số cuối - Số đấu) : (Khoảng cách giữa hai số ) + \(1\)

  Ví dụ : \(12,15,18,...,90\) (dãy số cách \(3\)) có :

  \(\left(90-12\right):3+1=27\) (số hạng)

  Hãy tính số hạng của dãy : \(8,12,16,20,...,100\)

   

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Hoàng My
  Bài 110 (Sách bài tập - tập 1 - trang 19)

  Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không ?

  a) \(10^2+11^2+12^2\)\(13^2+14^2\)

  b) \(\left(30+25\right)^2\)\(3025\)

  c) \(37.\left(3+7\right)\)\(3^3+7^3\)

  d) \(48.\left(4+8\right)\)\(4^3+8^3\)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • nguyen bao anh
  Bài 109 (Sách bài tập - tập 1 - trang 19)

  Xem xét các biểu thức sau có bằng nhau hay không ?

  a) \(1+5+6\) và \(2+3+7\)

  b) \(1^2+5^2+6^2\) và \(2^2+3^2+7^2\)

  c) \(1+6+8\) và  \(2+4+9\)

  d)  \(1^2+6^2+8^2\)  và \(2^2+4^2+9^2\)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • thu phương
  Bài 108 (Sách bài tập - tập 1 - trang 19)

  Tìm số tự nhiên \(x\), biết :

  a) \(2.x-138=2^3.2^2\)

  b) \(231-\left(x-6\right)=1339:13\)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)