ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 73 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 73 tr 32 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Thực hiện phép tính:

a) 5 . 42 – 18 : 32;

b) 33 . 18 – 33 . 12;

c) 39 . 213 + 87 . 39;

d) 80 – [130 – (12 – 4)2].

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 73

 
 

Câu a:

\(5 . 4^2 – 18 : 3^2 = 5 . 16 - 18 : 9 = 80 - 2 = 78\);

Câu b:

\(3^3 . 18 – 3^3 . 12 = 27 . 18 - 27 . 12 = 486 - 324 = 162\);

Lưu ý. Có thể áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

\(3^3 . 18 – 3^3 . 12 = 3^3 (18 - 12) = 27 . 6 = 162;\)

Câu c:

\(39 . 213 + 87 . 39 = 39 . (213 + 87) = 39 . 300 = 11700;\)

Câu d:

\(80 – [130 – (12 – 4)^2] = 80 - (130 - 64) = 80 - 66 = 14.\)

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 73 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1