ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 82 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 82 tr 33 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?

Tính giá trị của biểu thức 34 – 33, em sẽ tìm được câu trả lời.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 82

 
 

\(3^4 – 3^3 = 81 - 27 =54\).

Vậy cộng đồng các dân tộc Việt Nam có 54 dân tộc.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 82 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1