ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 9.3 trang 20 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 9.3 trang 20 SBT Toán 6 Tập 1

Dùng năm chữ số 5, dấu các phép tính và dấu ngoặc (nếu cần), hãy viết một biểu thức có giá trị bằng 6.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chẳng hạn: 5 + 55 : 55 = 6; (55 + 5) : (5 + 5) = 6.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.3 trang 20 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1