ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 77 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 77 tr 32 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Thực hiện phép tính:

a) 27 . 75 + 25 . 27 - 150;

b) 12 : {390 : [500 - (125 + 35 . 7)]}.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 77

 
 

Câu a:

\(27 . 75 + 25 . 27 - 150 = 2025 + 675 - 150 = 2700 - 150 = 2550\).

Lưu ý. Có thể dùng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để nhẩm:

\(27 . 75 + 25 . 27 - 150 = 27 . (75 + 25) - 150 = 27 . 100 - 150 = 2700 - 150 = 2550\).

Câu b: 

\(12 : \{390 : [500 - (125 + 35 . 7) ] \} = 12 : \{390 : [500 - (125 + 245) ] \} \)

= \(12 : [390 : (500 - 370)] = 12 : (390 : 130) = 12 : 3 = 4\).

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 77 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1