ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 107 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 107 tr 18 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Thực hiện phép tính:

a) 3: 32 + 23.22

b) (39.42 – 37.42) : 42

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. 36 : 32 + 23.22 = 36-2 + 23+2 = 34 + 25 = 81 + 32 = 113

b. (39.42 – 37.42) : 42 = (39 – 37).42 : 42 = 2.42 : 42 = 2

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 107 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1