ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 108 trang 19 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 108 tr 19 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số tự nhiên x biết:

a) 2.x – 138 = 23.32

b) 231 – (x – 6) = 1339 : 13

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 2.x – 138 = 23.32

 2x – 138 = 8.9

2x – 138 = 72

2x = 72 + 138

2x = 210 

x= 105

b) 231 – (x- 6) = 1339 : 13

231 – (x – 6) = 103

x = 128 + 6

x = 134

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 108 trang 19 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1