ADMICRO
UREKA

Bài tập 9.2 trang 20 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 9.2 trang 20 SBT Toán 6 Tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 4.x3 + 15 = 47

b) 4.2x - 3 = 125

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 4x3 = 47 - 15 = 32

x3 = 32 : 4 = 8 = 23

x = 2.

b) 4 . 2x = 125 + 3 = 128

2x = 128 : 4 = 32 = 25

x = 5

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.2 trang 20 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF