ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 106 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 106 tr 18 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

a) Không làm đầy đủ phép chia, hãy điền vào bảng sau:

Số bị chia Số chia Chữ số đầu tiên của thương Số chữ số của thương
9676 92    
43700 38    

b) Trong các kết quả của phép tính sau, có một kết quả đúng. Hãy dựa vào nhận xét ở câu a để tìm ra kết quả đúng.

9476 : 92 = 98; 103; 213

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 

Số bị chia Số chia Chữ số đầu tiên của thương Số chữ số của thương
9676 92 1 3
43700 38 1 4

 

b) Vì thương 9476 : 92 là số có ba chữ số và chữ số đầu tiên là 1 nên kết quả đúng là 103.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 106 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1