YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 61 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 tr 61 sách GK Toán GT lớp 12

Hãy so sánh các cặp số sau:

a) \(\left ( 3,1 \right )^{7,2}\) và \(\left ( 4,3 \right )^{7,2}\);

b) \(\left ( \frac{10}{11} \right )^{2,3}\) và \(\left ( \frac{12}{11} \right )^{2,3}\);

c) \(\left ( 0,3 \right )^{0,3}\) và \(\left ( 0,2 \right )^{0,3}\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Phương pháp:

Đây là bài toán so sánh hai lũy thừa có cùng số mũ.

Cho a, b và \(\alpha\) là các số thực dương ta có: \(a > b \Leftrightarrow {a^\alpha } > {b^\alpha }.\)

Lời giải:

Câu a:

Vì 7,2 > 0 và 3,1 < 4,3 suy ra \(\left ( 3,1 \right )^{7,2} < \left ( 4,3 \right )^{7,2}\).

Câu b:

Vì 2,3 > 0 và \(\frac{10}{11}\) < \(\frac{12}{11}\) suy ra  \(\left ( \frac{10}{11} \right )^{2,3}\) < \(\left ( \frac{12}{11} \right )^{2,3}\).

Câu c:

Vì 0,3 > 0 và 0,3 > 0,2 suy ra \(\left ( 0,3 \right )^{0,3}\) > \(\left ( 0,2 \right )^{0,3}\).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 61 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON