RANDOM
VIDEO

Bài tập 2.14 trang 104 SBT Toán 12

Giải bài 2.14 tr 104 SBT Toán 12

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau :

A. \(0,{5^{ - \frac{2}{3}}} > 0,{6^{ - \frac{2}{3}}}\)

B. \({36^{ - \frac{4}{5}}} < {\pi ^{ - \frac{4}{5}}}\)

C. \({e^{\frac{1}{2}}} < 2\)

D. \({(\sqrt 2 )^{ - \frac{3}{4}}} < 1\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(0 < 0,5 < 0,6 < 1\) nên \(0,{5^{ - \frac{2}{3}}} > 0,{6^{ - \frac{2}{3}}}\)

A - đúng

\(36 > \pi  > 1 \Rightarrow {36^{ - \frac{4}{5}}} > {\pi ^{ - \frac{4}{5}}}\)

B - sai

\(e < 4 \Rightarrow {e^{\frac{1}{2}}} < {4^{\frac{1}{2}}} = 2\)

C - đúng

\(\sqrt 2  > 1 \Rightarrow {(\sqrt 2 )^{ - \frac{3}{4}}} < 1\)

D - đúng

Chọn B

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.14 trang 104 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • bich thu

  Tìm tập xác định và tính đạo hàm của các hàm số :

  a) \(y=\left(x^3-8\right)^{\frac{\pi}{3}}\)

  b) \(y=\left(x^2+x-6\right)^{\frac{-1}{3}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Vu Dung

  tim tap xac dinh x^pi+(x^2+1)^e

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)