YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2.14 trang 104 SBT Toán 12

Giải bài 2.14 tr 104 SBT Toán 12

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau :

A. \(0,{5^{ - \frac{2}{3}}} > 0,{6^{ - \frac{2}{3}}}\)

B. \({36^{ - \frac{4}{5}}} < {\pi ^{ - \frac{4}{5}}}\)

C. \({e^{\frac{1}{2}}} < 2\)

D. \({(\sqrt 2 )^{ - \frac{3}{4}}} < 1\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(0 < 0,5 < 0,6 < 1\) nên \(0,{5^{ - \frac{2}{3}}} > 0,{6^{ - \frac{2}{3}}}\)

A - đúng

\(36 > \pi  > 1 \Rightarrow {36^{ - \frac{4}{5}}} > {\pi ^{ - \frac{4}{5}}}\)

B - sai

\(e < 4 \Rightarrow {e^{\frac{1}{2}}} < {4^{\frac{1}{2}}} = 2\)

C - đúng

\(\sqrt 2  > 1 \Rightarrow {(\sqrt 2 )^{ - \frac{3}{4}}} < 1\)

D - đúng

Chọn B

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.14 trang 104 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF