YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 61 trang 118 SGK Toán 12 NC

Bài tập 61 trang 118 SGK Toán 12 NC

a) Vẽ đồ thị hàm số \(y = {\log _{0,5}}x > 0\)

b) \( - 3 \le {\log _{0,5}}x \le  - 1\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) TXĐ: \(D = (0; + \infty )\)

a = 0,5 < 1. Hàm số nghịch biến trên \((0; + \infty )\)

Bảng giá trị

\({\log _{0,5}}x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1\)

(ứng với phần đồ thị ở phía trên trục hoành)

b) \( - 3 < {\log _{0,5}}x <  - 1 \Leftrightarrow 2 < x \le 8\) 

(ứng với những điểm trên đồ thị có tung độ thuộc nửa khoảng [−3;1)).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 61 trang 118 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON