AMBIENT

Bài tập 61 trang 118 SGK Toán 12 NC

Bài tập 61 trang 118 SGK Toán 12 NC

a) Vẽ đồ thị hàm số \(y = {\log _{0,5}}x > 0\)

b) \( - 3 \le {\log _{0,5}}x \le  - 1\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) TXĐ: \(D = (0; + \infty )\)

a = 0,5 < 1. Hàm số nghịch biến trên \((0; + \infty )\)

Bảng giá trị

\({\log _{0,5}}x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1\)

(ứng với phần đồ thị ở phía trên trục hoành)

b) \( - 3 < {\log _{0,5}}x <  - 1 \Leftrightarrow 2 < x \le 8\) 

(ứng với những điểm trên đồ thị có tung độ thuộc nửa khoảng [−3;1)).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 61 trang 118 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

AMBIENT
?>