ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2.12 trang 104 SBT Toán 12

Giải bài 2.12 tr 104 SBT Toán 12

Tìm số nhỏ nhất trong các số: \(\sqrt {{2^\pi }} ;1,{9^\pi };{\left( {\frac{1}{{\sqrt 2 }}} \right)^\pi };{\pi ^\pi }\)
A. \(\sqrt {{2^\pi }} \)
B. \(1,{9^\pi }\)
C. \({\left( {\frac{1}{{\sqrt 2 }}} \right)^\pi }\)
D. \({\pi ^\pi }\)
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: \(\frac{1}{{\sqrt 2 }} < \sqrt 2  < 1,9 < \pi \)

Số nhỏ nhất trong các số là \(\sqrt {{2^\pi }} \)

Chọn A.

 

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.12 trang 104 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1