RANDOM

Bài tập 62 trang 118 SGK Toán 12 NC

Bài tập 62 trang 118 SGK Toán 12 NC

Vẽ đồ thị của hàm số \(y = {\left( {\sqrt 3 } \right)^x}\). Dựa vào đồ thị, hãy giải thích các bất phương trình sau:

a) \({\left( {\sqrt 3 } \right)^x} \le 1\)

b) \({\left( {\sqrt 3 } \right)^x} > 3\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

TXĐ: D = R

Hàm số đồng biến trên R

a) \({\left( {\sqrt 3 } \right)^x} \le 1 \Leftrightarrow x \le 0\) 

(ứng với những điểm trên đồ thị có tung độ lớn hơn 1)

b) \({\left( {\sqrt 3 } \right)^x} > 3 \Leftrightarrow x > 2\) 

(ứng với những điểm trên đồ thị có tung độ lón hơn 3)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 62 trang 118 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 

 

RANDOM