YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 62 trang 118 SGK Toán 12 NC

Bài tập 62 trang 118 SGK Toán 12 NC

Vẽ đồ thị của hàm số \(y = {\left( {\sqrt 3 } \right)^x}\). Dựa vào đồ thị, hãy giải thích các bất phương trình sau:

a) \({\left( {\sqrt 3 } \right)^x} \le 1\)

b) \({\left( {\sqrt 3 } \right)^x} > 3\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

TXĐ: D = R

Hàm số đồng biến trên R

a) \({\left( {\sqrt 3 } \right)^x} \le 1 \Leftrightarrow x \le 0\) 

(ứng với những điểm trên đồ thị có tung độ lớn hơn 1)

b) \({\left( {\sqrt 3 } \right)^x} > 3 \Leftrightarrow x > 2\) 

(ứng với những điểm trên đồ thị có tung độ lón hơn 3)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 62 trang 118 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON