RANDOM

Bài tập 2.7 trang 104 SBT Toán 12

Giải bài 2.7 tr 104 SBT Toán 12

Tính đạo hàm của các hàm số cho ở bài tập 2.6

a) \(y = {({x^2} - 4x + 3)^{ - 2}}\)

b) \(y = {({x^3} - 8)^{\frac{\pi }{3}}}\)

c) \(y = {({x^3} - 3{x^2} + 2x)^{\frac{1}{4}}}\)

d) \(y = {({x^2} + x - 6)^{ - \frac{1}{3}}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(y' =  - 2(2x - 4){({x^2} - 4x + 3)^{ - 2 - 1}} =  - 2(2x - 4){({x^2} - 4x + 3)^{ - 3}}\)

b) \(y' = \frac{\pi }{3}.3{x^2}.{({x^3} - 8)^{\frac{\pi }{3} - 1}} = \pi {x^2}{({x^3} - 8)^{\frac{{\pi  - 3}}{3}}}\)

c) \(y' = \frac{1}{4}(3{x^2} - 6x + 2).{({x^3} - 3{x^2} + 2x)^{\frac{1}{4} - 1}} = \frac{1}{4}(3{x^2} - 6x + 2).{({x^3} - 3{x^2} + 2x)^{ - \frac{3}{4}}}\)

d) \(y' =  - \frac{1}{3}(2x + 1){({x^2} + x - 6)^{ - \frac{1}{3} - 1}} =  - \frac{1}{3}(2x + 1){({x^2} + x - 6)^{\frac{{ - 4}}{3}}}\)

 

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.7 trang 104 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 

 

RANDOM