RANDOM
VIDEO

Bài tập 2.7 trang 104 SBT Toán 12

Giải bài 2.7 tr 104 SBT Toán 12

Tính đạo hàm của các hàm số cho ở bài tập 2.6

a) \(y = {({x^2} - 4x + 3)^{ - 2}}\)

b) \(y = {({x^3} - 8)^{\frac{\pi }{3}}}\)

c) \(y = {({x^3} - 3{x^2} + 2x)^{\frac{1}{4}}}\)

d) \(y = {({x^2} + x - 6)^{ - \frac{1}{3}}}\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \(y' =  - 2(2x - 4){({x^2} - 4x + 3)^{ - 2 - 1}} =  - 2(2x - 4){({x^2} - 4x + 3)^{ - 3}}\)

b) \(y' = \frac{\pi }{3}.3{x^2}.{({x^3} - 8)^{\frac{\pi }{3} - 1}} = \pi {x^2}{({x^3} - 8)^{\frac{{\pi  - 3}}{3}}}\)

c) \(y' = \frac{1}{4}(3{x^2} - 6x + 2).{({x^3} - 3{x^2} + 2x)^{\frac{1}{4} - 1}} = \frac{1}{4}(3{x^2} - 6x + 2).{({x^3} - 3{x^2} + 2x)^{ - \frac{3}{4}}}\)

d) \(y' =  - \frac{1}{3}(2x + 1){({x^2} + x - 6)^{ - \frac{1}{3} - 1}} =  - \frac{1}{3}(2x + 1){({x^2} + x - 6)^{\frac{{ - 4}}{3}}}\)

 

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.7 trang 104 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tạ Thị Bích Lụa

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Huyền Trân
  2^x*5^x=0.2*(10^x-1)^5
  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)