YOMEDIA
NONE

Bài tập 59 trang 117 SGK Toán 12 NC

Bài tập 59 trang 117 SGK Toán 12 NC

Tính giá trị gần đúng đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm đã cho (chính xác đến hàng phần trăm):

a) \(y = {\log _3}\left( {\sin x} \right)\) tại \(x = \frac{\pi }{4}\)

b) \(y = \frac{{{2^x}}}{{{x^2}}}\) tạo x = 1

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(\begin{array}{l}
y\prime  = \frac{{\cos x}}{{\sin x}}.\frac{1}{{\ln 3}} = \frac{{\cot x}}{{\ln 3}};\\
y'\left( {\frac{\pi }{4}} \right) \approx 0,91
\end{array}\)

\(y'\left( {\frac{\pi }{4}} \right) \approx 0,91\)

b) \(y\prime  = \frac{{{2^x}(x\ln 2 - 2)}}{{{x^3}}};y\prime (1) \approx  - 2,61\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59 trang 117 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON