RANDOM
VIDEO

Bài tập 2.11 trang 104 SBT Toán 12

Giải bài 2.11 tr 104 SBT Toán 12

Tìm số lớn nhất trong các số: \(0,{3^\pi };0,{3^{0,5}};0,{3^{\frac{2}{3}}};0,{3^{3,1415}}\)

A. \(0,{3^\pi }\)

B. \(0,{3^{0,5}}\)

C. \(0,{3^{\frac{2}{3}}}\)

D. \(0,{3^{3,1415}}\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì \(0 < 0,3 < 1\) và \(0,5 < \frac{2}{3} < 3,1415 < \pi \)

Nên giá trị lớn nhất trong các số là \(0,{3^{0,5}}\)

Chọn B

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.11 trang 104 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hoàng duy

  Tìm tập xác định hàm số :

  a. \(y=\left(3^x-9\right)^{-2}\)

  b. \(y=\sqrt{\log_{\frac{1}{3}}\left(x-3\right)-1}\)

  c. \(y=\sqrt{\log_3\left(\sqrt{x^2-3x+2}+4-x\right)}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  minh thuận

  Tìm tập xác định của hàm số :

  a. \(y=\left(x^2-4\right)^{\frac{\pi}{2}}\)

  b.\(y=\left(6-x-x^2\right)^{\frac{1}{3}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1