YOMEDIA
NONE

Bài tập 2.11 trang 104 SBT Toán 12

Giải bài 2.11 tr 104 SBT Toán 12

Tìm số lớn nhất trong các số: \(0,{3^\pi };0,{3^{0,5}};0,{3^{\frac{2}{3}}};0,{3^{3,1415}}\)

A. \(0,{3^\pi }\)

B. \(0,{3^{0,5}}\)

C. \(0,{3^{\frac{2}{3}}}\)

D. \(0,{3^{3,1415}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì \(0 < 0,3 < 1\) và \(0,5 < \frac{2}{3} < 3,1415 < \pi \)

Nên giá trị lớn nhất trong các số là \(0,{3^{0,5}}\)

Chọn B

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.11 trang 104 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF