Hỏi đáp về Hàm số lũy thừa

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Toán 12 Chương 2 Bài 2 Hàm số lũy thừa, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (11 câu):

 • bich thu

  Tìm tập xác định và tính đạo hàm của các hàm số :

  a) \(y=\left(x^3-8\right)^{\frac{\pi}{3}}\)

  b) \(y=\left(x^2+x-6\right)^{\frac{-1}{3}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư

  Tìm tập xác định hàm số 

  \(f\left(x\right)=\left(9-10x^2+x^4\right)^{\frac{3}{4}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thiên Mai

  Tìm tập xác định của hàm số :

  \(g\left(x\right)=\frac{7}{\left(\sin x+\cos x\right)^{-9}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Tìm tập xác định hàm số :

                   \(h\left(x\right)=\left(x^2+3x\right)^{\sqrt{10}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang

  Dùng các tính chất của lũy thừa để chứng minh nếu số thực x thỏa mãn đẳng thức :

  \(\left(x-3\right)^{2010}+\left(x-4\right)^{2012}=1\)

  thì \(x=3\) hoặc \(x=4\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận

  Tìm tập xác định của hàm số :

  a. \(y=\left(x^2-4\right)^{\frac{\pi}{2}}\)

  b.\(y=\left(6-x-x^2\right)^{\frac{1}{3}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy

  Tìm tập xác định hàm số :

  a. \(y=\left(3^x-9\right)^{-2}\)

  b. \(y=\sqrt{\log_{\frac{1}{3}}\left(x-3\right)-1}\)

  c. \(y=\sqrt{\log_3\left(\sqrt{x^2-3x+2}+4-x\right)}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vu Dung

  tìm tạp xác đinh

  bởi Vu Dung 26/04/2018

  tim tap xac dinh x^pi+(x^2+1)^e

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hồng Nhung

  Mệnh đề nào sau đây sai ?                                                                                                                                            A.căn bậc 3 của -27= -3                                                                                                                                            B.(-8) mũ(1/3)=-2                                                                                                                                                    C.6 mũ (1/2).24 mũ (3/2)=288                                                                                                                                   D.(1/27) mũ (-1/3)=3

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh

  Câu nào đúng vậy mọi người, giúp mình với!

  Cho \(\alpha ,\beta\) là các số thực. Đồ thị hàm số \(y = {x^\alpha },y = {x^\beta }\) trên khoảng \((0;+\infty )\) được cho trong hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

   

  A. \(0<\beta <1<\alpha\) 

  B. \(0<\alpha <1< \beta\) 

  C. \(\alpha <0<1<\beta\) 

  D. \(\beta <0<1< \alpha\)

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang

  Bài này tập xác định của nó là gì, bạn nào tìm giúp mình với, mình cảm ơn trước.

  Tìm tập xác định D của hàm số \(f\left( x \right) = {\left( {4x - 3} \right)^{\frac{1}{2}}}.\)

  A. \(D=\mathbb{R}\)

  B. \(D = \mathbb{R} \backslash \left( {\frac{3}{4}} \right)\)

  C. \(D = \left[ {\frac{3}{4}; + \infty } \right)\)

  D. \(D = \left( {\frac{3}{4}; + \infty } \right)\)

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn