YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 61 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 tr 61 sách GK Toán GT lớp 12

Hãy so sánh các số sau với 1:

a) \(\left ( 4,1 \right )^{2,7}\).

b) \(\left ( 0,2 \right )^{0,3}\).

c) \(\left ( 0,7 \right )^{3,2}\).

d) \(\left ( \sqrt{3} \right )^{0,4}\).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Phương pháp giải:

Ta có: \(1=a^0\) với a là số thực khác 0 bất kì. Từ đó ta chuyển bài toán đã cho về so sánh hai lũy thừa cùng cơ số:

Cho số thực \(a\):

  • Nếu \(a>1\) thì \(a^x > a^y\Leftrightarrow x>y\).
  • Nếu \(0 a^y\Leftrightarrow x\)

Lời giải:

Áp dụng ta có lời giải chi tiết câu a, b, c, d bài 1 như sau:

Câu a:

\({\left( {4,1} \right)^{2,7}} > {\left( {4,1} \right)^0} = 1 \Rightarrow {\left( {4,1} \right)^{2,7}} > 1\)

Câu b:

 \(\left ( 0,2 \right )^{0,3}\) < \({\left( {0,2} \right)^0}\) ⇒ \(\left ( 0,2 \right )^{0,3}\) < 1.

Câu c:

\({\left( {0,7} \right)^{3,2}} < {\left( {0,7} \right)^0} \Rightarrow {\left( {0,7} \right)^{3,2}} < 1\)

Câu d:

 \(\left ( \sqrt{3} \right )^{0,4}\)> \({\left( {\sqrt 3 } \right)^0}\) ⇒ \(\left ( \sqrt{3} \right )^{0,4}\) > 1.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 61 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON