RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 2.13 trang 104 SBT Toán 12

Giải bài 2.13 tr 104 SBT Toán 12

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau :
A. \({5^{ - 2}} > {5^{ - 0,7}}\)
B. \({5^{\frac{1}{3}}} < {\left( {\frac{1}{5}} \right)^{2,1}}\)
C. \({2^\pi } > {e^\pi }\)
D. \({\pi ^{\frac{1}{2}}} > 1\)
RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\left\{ \begin{array}{l}
5 > 1\\
 - 2 <  - 0,7
\end{array} \right. \Rightarrow {5^{ - 2}} < {5^{ - 0,7}}\)

A - sai

\(\begin{array}{l}
{\left( {\frac{1}{5}} \right)^{2,1}} = {5^{ - 2,1}}\\
\left\{ \begin{array}{l}
5 > 1\\
\frac{1}{3} >  - 2,1 \Rightarrow {5^{\frac{1}{3}}} > {5^{ - 2,1}}
\end{array} \right.
\end{array}\)

B - sai

\(e \approx 2,71 > 2 \Rightarrow {2^\pi } < {e^\pi }\)

C - sai

\({\pi ^{\frac{1}{2}}} > {1^{\frac{1}{2}}} = 1\)

D - đúng

Chọn D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.13 trang 104 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Thiên Mai

  Tìm tập xác định của hàm số :

  \(g\left(x\right)=\frac{7}{\left(\sin x+\cos x\right)^{-9}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hành thư

  Tìm tập xác định hàm số 

  \(f\left(x\right)=\left(9-10x^2+x^4\right)^{\frac{3}{4}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)