YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2.13 trang 104 SBT Toán 12

Giải bài 2.13 tr 104 SBT Toán 12

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau :
A. \({5^{ - 2}} > {5^{ - 0,7}}\)
B. \({5^{\frac{1}{3}}} < {\left( {\frac{1}{5}} \right)^{2,1}}\)
C. \({2^\pi } > {e^\pi }\)
D. \({\pi ^{\frac{1}{2}}} > 1\)
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\left\{ \begin{array}{l}
5 > 1\\
 - 2 <  - 0,7
\end{array} \right. \Rightarrow {5^{ - 2}} < {5^{ - 0,7}}\)

A - sai

\(\begin{array}{l}
{\left( {\frac{1}{5}} \right)^{2,1}} = {5^{ - 2,1}}\\
\left\{ \begin{array}{l}
5 > 1\\
\frac{1}{3} >  - 2,1 \Rightarrow {5^{\frac{1}{3}}} > {5^{ - 2,1}}
\end{array} \right.
\end{array}\)

B - sai

\(e \approx 2,71 > 2 \Rightarrow {2^\pi } < {e^\pi }\)

C - sai

\({\pi ^{\frac{1}{2}}} > {1^{\frac{1}{2}}} = 1\)

D - đúng

Chọn D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.13 trang 104 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON