YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 2 Bài 2 Hàm số lũy thừa

Thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 12 Chương 2 Bài 2 Hàm số lũy thừa sẽ giúp các em đánh giá mức độ hiểu bài, khả năng vận dụng nội dung vừa học để giải bài tập , qua đó sẽ giúp các em ghi nhớ bài tốt hơn, có biện pháp điều chỉnh cách học nếu tiếp thu bài chưa tốt.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF