ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1.53 trang 25 SBT Toán 12

Giải bài 1.53 tr 25 SBT Toán 12

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 

\(y = \frac{{{x^2} - 12x + 27}}{{{x^2} - 4x + 5}}\) là:

A.  y = 1

B.  y = 5

C.  y = 3

D.  y = 10

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án A.

Vì \({x^2} - 4x + 5 \ne 0,\,\forall x\) nên tập xác định là \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\).

Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } \frac{{{x^2} - 12x + 27}}{{{x^2} - 4x + 5}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } \frac{{1 - \frac{{12}}{x} + \frac{{27}}{{{x^2}}}}}{{1 - \frac{4}{x} + \frac{5}{{{x^2}}}}} = 1\)

Nên  là tiệm cận ngang.

Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.53 trang 25 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)