ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1.52 trang 25 SBT Toán 12

Giải bài 1.52 tr 25 SBT Toán 12

Tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số \(y = \frac{{ - 3}}{{x - 2}}\) là:

A.  x = 2, y = 0

B.  x = 0, y = 2

C.  x = 1, y = 1

D.  x = −2, y = −3

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án A

Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ + }} \frac{{ - 3}}{{x - 2}} =  - \infty ;\mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ - }} \frac{{ - 3}}{{x - 2}} =  + \infty \)

Nên  là tiệm cận đứng.

Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } \frac{{ - 3}}{{x - 2}} = 0\)

Nên  là tiệm cận ngang.

Cách khác. Nhận xét rằng hàm số dạng 

\(y = \frac{a}{{bx + c}}\left( {a,b \ne 0} \right)\) có tiệm cận đứng là \(x =  - \frac{c}{b}\) và tiệm cận ngang là .

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.52 trang 25 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)