ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.42 trang 40 SBT Toán 11

Giải bài 1.42 tr 40 SBT Toán 11

Vẽ đồ thị của các hàm số

a) \(y = \sin 2x + 1\)

b) \(y = \cos \left( {x - \frac{\pi }{6}} \right)\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Xét hàm số y = sin2x

Với x = 0, y = 0; \(x = \frac{\pi }{4}\), y = 1;

\(x =- \frac{\pi }{4}\), y = −1; \(x = \frac{\pi }{2}\), y = 0;

\(x = -\frac{\pi }{2}\), y = 0

Khi đó đồ thị hàm số y = sin2x đi qua các điểm là \(\left( {0;0} \right);\left( {\frac{\pi }{4};0} \right);\left( { - \frac{\pi }{4};1} \right);\left( {\frac{\pi }{2};0} \right);\left( { - \frac{\pi }{2};0} \right)\)

Đồ thị hàm số y = sin2x+1 thu được bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số y = sin2x song song với trục tung lên phía trên một đơn vị.

b) Xét hàm số y = cosx

Với x = 0, y = 1; \(x = \frac{\pi }{2}\), y = 0;

\(x = -\frac{\pi }{2}\), y = 0

Khi đó đồ thị hàm số y = cosx đi qua các điểm là \(\left( {0;0} \right);\left( {\frac{\pi }{2};0} \right);\left( { - \frac{\pi }{2};1} \right)\)

Vẽ đồ thị hàm số \(y = \cos \left( {x - \frac{\pi }{6}} \right)\) bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số y = cosx song song với trục hoành sang phải một đoạn bằng \({\frac{\pi }{6}}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.42 trang 40 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phan Thị Trinh

  Cho góc  \(\alpha\) thỏa mãn : \(\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\) và \(\sin\alpha=\frac{3}{5}\). Tính \(A=\frac{\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Quynh Nhu

  1. có 7 người vào rừng săn bắn và săn đc tổng là 100 con. biết số con mỗi ng săn đc là khác nhau. hỏi có luôn tồn tại hay ko 3 người săn đc không ít hơn 50 con.

  2. Cho f(x)=a0+a1.cosx+a2.cos2x+...+an.cosnx

  biết f(x)>0∀x∈R

  cmr 

  help me

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  sin 2x + 2cos\(^2\)2x +3sinx + cosx -3=0 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1