ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 51 trang 48 SGK Toán 11 NC

Bài tập 51 trang 48 SGK Toán 11 NC

Giá trị lớn nhất của các biểu thức \({\sin ^4}x + {\cos ^4}x\) là :

A. 0

B. 1

C. 2

D. \(\frac{1}{2}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\({\sin ^4}x + {\cos ^4}x = 1 - 2{\sin ^2}x{\cos ^2}x \le 1\)

Chọn (B).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51 trang 48 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1