ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 61 trang 49 SGK Toán 11 NC

Bài tập 61 trang 49 SGK Toán 11 NC

Một nghiệm của phương trình 

\({\sin ^2}x + {\sin ^2}2x + {\sin ^2}3x = 2\) là

A.  \(\frac{\pi }{{12}}\)

B.  \(\frac{\pi }{3}\)

C.  \(\frac{\pi }{8}\)

D.  \(\frac{\pi }{6}\)

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D. Thử trực tiếp.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 61 trang 49 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1