ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.45 trang 40 SBT Toán 11

Giải bài 1.45 tr 40 SBT Toán 11

Giải phương trình sau

3sin2x+4cosx−2 = 0

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: 3sin2x+4cosx0

\(\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow 3(1 - {\cos ^2}x) + 4\cos x - 2 = 0\\
 \Leftrightarrow 3{\cos ^2}x - 4\cos x - 1 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{\cos x = \frac{{2 - \sqrt 7 }}{3}}\\
{\cos x = \frac{{2 + \sqrt 7 }}{3} > 1\,\,{\rm{(l)}}}
\end{array}} \right.\\
 \Leftrightarrow x =  \pm \arccos \left( {\frac{{2 - \sqrt 7 }}{3}} \right) + k2\pi ,k \in Z
\end{array}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.45 trang 40 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1