YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 62 trang 49 SGK Toán 11 NC

Bài tập 62 trang 49 SGK Toán 11 NC

Số nghiệm của phương trình \(\cos \left( {\frac{x}{2} + \frac{\pi }{4}} \right) = 0\) thuộc khoảng \((\pi ;8\pi )\) là

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:  

\(\begin{array}{l}
\cos \left( {\frac{x}{2} + \frac{\pi }{4}} \right) = 0\\
 \Leftrightarrow \frac{x}{2} + \frac{\pi }{4} = \frac{\pi }{2} + k\pi \\
 \Leftrightarrow x = \frac{\pi }{2} + k2\pi 
\end{array}\)

Chọn \(k \in \left\{ {1;2;3} \right\}\)

Chọn (B).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 62 trang 49 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON